Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

fluorescentadolescent
09:24
5841 f061 380
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaolimpia olimpia
fluorescentadolescent
09:22
4158 7bcf 380
Reposted frompseudooptymistka pseudooptymistka viaolimpia olimpia

September 21 2017

fluorescentadolescent
20:13
Na nic nie czekałem w tym roku jak na zbliżającą się jesień. Na koniec dłużącego się lata, na zimny wiatr wiejący wprost na mnie. Potrzebuję tej jesieni, potrzebuję odetchnąć, potrzebuję się posklejać. 
http://akrofobicznie.tumblr.com/post/165485933023/na-nic-nie-czekałem-w-tym-roku-jak-na-zbliżającą
Reposted fromSalute Salute viasonicetobenice sonicetobenice
20:12
1226 1374 380
Reposted frombrumous brumous viapathetic8 pathetic8
20:12
1739 17a6 380

madfishmonger:

a criminal

Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viairmelin irmelin
fluorescentadolescent
20:10
8126 40da 380
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
fluorescentadolescent
20:10
Reposted fromworst-case worst-case viairmelin irmelin
fluorescentadolescent
20:10
2148 9955 380
Reposted fromniewychowana niewychowana viaUnknownMind UnknownMind
20:09
20:06
fluorescentadolescent
20:06
Reposted fromgabor gabor viairmelin irmelin
fluorescentadolescent
20:03
3140 31ce 380
Reposted fromciarka ciarka viaiblameyou iblameyou
fluorescentadolescent
20:03
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viajooo jooo
20:02
7376 e3db 380
fluorescentadolescent
20:01
3893 39e7 380
Reposted from0 0 vianoisetales noisetales
20:01
2356 6048 380
Reposted fromblutelf blutelf viaiblameyou iblameyou
fluorescentadolescent
20:00
0076 7b13 380
Reposted fromintotheblack intotheblack vianoisetales noisetales
fluorescentadolescent
20:00
0595 d8dc 380
Reposted fromhagis hagis vianoisetales noisetales

September 17 2017

fluorescentadolescent
15:21
0543 032f 380
Reposted fromkaiee kaiee vianoisetales noisetales
fluorescentadolescent
15:20
1475 4de5 380
Reposted fromoll oll vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl