Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

fluorescentadolescent
17:22
fluorescentadolescent
17:22
0605 ae96 380
Reposted fromcalifornia-love california-love vialamujer lamujer
fluorescentadolescent
17:21
fluorescentadolescent
17:17
this.
Reposted fromikari ikari viainherownway inherownway
fluorescentadolescent
17:04
2384 650e 380
nothing lasts forever
Reposted fromstonerr stonerr viamrsciastko mrsciastko
17:04
2180 6500 380
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamrsciastko mrsciastko
fluorescentadolescent
17:03
4040 6588 380
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
17:03
5533 4ede 380

magictransistor:

Henri Rousseau. Indian Fighting a Jaguar. 1910.

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaiblameyou iblameyou
fluorescentadolescent
17:03
Reposted fromthetemple thetemple viadzony dzony
fluorescentadolescent
17:03
1316 39ba 380
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamrsciastko mrsciastko
17:03
I observe life
more than
I live it.
Jayme K
(via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack viamrsciastko mrsciastko
fluorescentadolescent
17:03
2844 6211 380
Reposted fromverronique verronique viadzony dzony
fluorescentadolescent
17:02
0959 d4f0 380
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viadzony dzony
17:02
2444 ff3f 380
Reposted frommyjapanese myjapanese viadzony dzony
fluorescentadolescent
17:02
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamrsciastko mrsciastko
fluorescentadolescent
17:01
7206 e655 380
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viakonwalia konwalia
fluorescentadolescent
16:59
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis

June 14 2017

14:17
2666 c698 380

June 12 2017

fluorescentadolescent
14:15
2887 698d 380
Reposted fromstarryeyed starryeyed viainherownway inherownway
14:15
9847 0c83 380
Reposted fromidiod idiod viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl